Artmove

Om Oss

{:sv}ArtMove är ett nystartat företag med ambitionen att skapa ett dynamiskt och framåttänkande företag. ArtMove drivs av ett team med över 30 års erfarenhet inom konsttransporter och bohagsflytt, detta i kombination med det lilla företagets flexibilitet och kvalitet bildar stommen i vad som är ArtMove.ArtMoves specialitet är att transportera, emballera/lagra.

Öppettider under sommaren!

Bästa Kund!
Alla kontor har öppet under sommaren förutom kontoret i Finland.
Mer information hittar ni under kontakta oss.

Bästa kunder / leverantörer

Artmove har bytt namn till Konsttransport Sverige AB, namnet Artmove och varumärket Artmove äger vårat moderbolag. Konsttransport Sverige AB kommer att fortsätta att verka under namnet Artmove så på våra följesedlar och fakturor ut mot kund kommer det att se ut som vanligt, men för er som är leverantörer till oss så måste ni ställa era fakturor till Konsttransport Sverige AB.

Organisationsnummer, adress och bg/konton är samma som tidigare.